Sdílejte se svými přáteli...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Při výrobě potravin lze používat pouze přídatné látky, které byly schváleny postupem podle nařízení (ES) č. 1331/2008, které stanovuje jednotný postup pro posuzování a povolování potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů a potravinářských aromat a které jsou uvedeny na seznamech potravinářských přídatných látek Unie v příloze II a v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách.

Pro vyhledávání povolených přídatných látek, informací o podmínkách o použití a informace lze využít databázi přídatných látek dostupnou na stránkách Evropské komise – DG SANCO (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele).  

Výše uvedená databáze umožňuje vyhledat, jaké přídatné látky jsou pro danou kategorii potraviny právními předpisy povoleny.

převzato a upraveno z oficiálních webových stránek Státní zemědělské a potravinářské inspekce: http://www.szpi.gov.cz/

Sdílejte se svými přáteli...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone